Ebury získala investici 350 milionů liber pro svůj další rozvoj
S velkým potěšením Vám oznamujeme, že Santander investoval 350 milionů liber do Ebury.
T
ento kapitál nám umožní rozšířit námi nabízené portfolio služeb, nabídnout malým a středním podnikům nové finanční služby a pokračovat v růstu naší společnosti.

Toto partnerství významné banky a přední světové fintech společnosti zajistí našim klientům prospěch nejen z naší technologie a vysoce kvalitních služeb, ale i nárůst Vaší důvěry v nás jako Vašeho partnera, který je podporován jednou z největších světových bank.

Budeme i nadále pracovat samostatně, udržovat naší firemní kulturu a pokračovat v našem růstu, zatímco budeme podporováni Santanderem.

Čtěte více
Print