Platby dodavatelům: varovné signály

  • Vrátit se zpět na blog
  • Blog
    Blog|Press
    Currency Updates
    In The News
  • Latest

31 January 2020

Autor
Marta Alvarez

Global Marketing Executive

Podílet se na mezinárodním nebo dokonce globálním obchodu má mnoho výhod: jste schopni získávat ty nejkvalitnější produkty za často lepší ceny, mít rozmanité klienty a získat přístup k největším talentům mezi zaměstnanci při náboru po celém světě.

N
a druhou stranu, jednání s jednotlivci, s nimiž jste se osobně nesetkali nebo s kterými většinou komunikujete jen prostřednictvím e-mailu, přináší určitá rizika. Tato rizika lze zmírnit, aby byla zajištěna dostatečná ochrana vaší firmy.

Objevuje se však rostoucí počet případů, kdy byly obchodní e-maily kompromitovány na jedné nebo obou stranách obchodního vztahu. To umožňuje podvodníkům získat všechny informace, které potřebují k tomu, aby se mohli vydávat za kupujícího, dodavatele nebo v některých případech za obě tyto strany.

Co s tím můžete dělat?

Před první platbou dodavateli nebo jakémukoliv příjemci je třeba všímat si několika varovných signálů. To platí také v případech, kdy dojde k náhlé změně bankovních údajů stávajícího příjemce.

Kterýkoliv varovný signál vyžaduje další vyšetření a objasnění. Nejlepší postup je kontaktovat dodavatele nebo příjemce prostřednictvím telefonního hovoru na ověřené telefonní číslo a ověřit si příslušné údaje přímo u něj.

Varovné signály:

– Dodavatel a banka dodavatele se nacházejí v různých zemích.
– Název majitele bankovního účtu neodpovídá názvu vašeho dodavatele.
– Dodavatel vás kontaktuje z jiné e-mailové adresy nebo nečekaným způsobem prostřednictvím jiného kanálu, než je zvykem.
– Snaha na poslední chvíli náhle změnit údaje týkající se bankovního účtu.
– Dodavatel vyvíjí nepřiměřený tlak na rychlé odeslání platby.

Velice doporučujeme před provedením platby prozkoumat nejasnosti a rozptýlit všechny obavy. Jakékoli podezření na podvod prosím oznamte na adrese fraud@ebury.com

SDÍLEJTE