Zaměřeno na západní Afriku – plánování změn

  • Vrátit se zpět na blog
  • Blog
    Blog|Press
    Currency Updates
    In The News
  • Latest

12 June 2020

Autor
Mattew Hopper

Západoafrické země, které tradičně podporovaly CFA frank – Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Pobřeží slonoviny, Mali, Niger, Senegal a Togo jsou na pokraji monumentálního posunu od tradice francouzské podpory trvající téměř 75 let… nebo nejsou?

C
FA frank, vytvořený v roce 1945 jako součást koloniálního francouzského dědictví regionu, byl původně připoután k francouzskému franku, který byl nakonec začleněn do EURa, když se Francie stala součástí eurozóny. Členové užívající CFA frank byli povinni držet 50% svých zahraničních devizových rezerv ve francouzské státní pokladně, aby udržovali navázání kurzu na EURo (tzv. peg).

8 členských států, součást Západoafrické hospodářské a měnové unie (WAMEU), a širší hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) se na konci roku 2019 dohodlo, že přestane používat frank CFA a nahradí ho nově vytvořenou měnou Eco. Eco by mělo nové ocenění, ale stále mělo navázaný kurz na EURo, což platí od roku 1994. Šest dalších zemí – Kamerun, Středoafrická republika, Čad, Konžská republika, Rovníková Guinea a Gabon, které tvoří Hospodářskou a měnovou unii ve střední Africe, používají také frank CFA.

Členské státy ECOWAS mají kombinovanou populaci více než 130 milionů lidí a využití CFA franku v celém regionu těží z nízké inflace a nízké volatility ve srovnání s ostatními africkými zeměmi. Rezervní polštář není jedinou hodnotou, který nabízí stabilitu regionu. Francie zaručuje konvertibilitu CFA franků v pevném kurzu a zavazuje se půjčovat Centrální bance států západní Afriky v případě, že dojde na burze k obavám z likvidity. Tato podpůrná opatření přicházejí ruku v ruce s povinným zastoupením francouzské státní pokladny v radě Centrální banky států západní Afriky a tedy má přímý zákonný vstup do měnové politiky, i když jsou aktivity považovány z velké části za nepodstatné.

V lednu 2020 vydaly země Nigérie, Ghana, Gambie, Libérie a Sierra Leone sdělení, v němž odsuzují krok WAMEU k jednostrannému přejmenování franku CFA na Eco a posunu z dodržování frankofonní politiky CFA. Na rozdíl od jejich anglofonních protějšků v celé Africe je velká část poptávky v západní Africe domácí povahy. V roce 2019 OSN očekávala pro rok 2020 růst HDP v západní Africe ve výši 3,6%, ale to bylo před pandemií Covid-19, která doposud nijak zvlášť neovlivnila tento region, a proto zatím podpora posunu od Francií podporovaného CFA franku trvá. Tyto události mohou však mít v budoucnu nepochybně negativní dopad, ale mohou také podpořit posun k pohyblivé měně, která historicky podporuje industrializaci a pomáhá zvyšovat produkci vyráběného zboží. Vyšší obavy z vyšších úrokových sazeb a volatility měn v severní a jižní Africe se mohou týkat také centrálních bank.

Je ironií, že Francie se postavila za západoafrický posun k Ecu a prosazovala úplnou měnovou nezávislost regionu, jejich svrchovanost v některých základních právech, jako je regulace teritoriálních měn, kurz měn a právo tisknout bankovky a razit mince. To je trochu překvapivé, protože se již dlouho mělo za to, že vklady od ECOWASu významně pomáhají francouzské státní pokladně s financováním francouzského státního dluhu.

Je důležité poznamenat, že ačkoli se Francie vzdá svého vlivu v měnové unii a rezervy nebudou nadále vyžadovány jako úložka u francouzské státní pokladny, bude i nadále podporovat vázání Eca na EURo, a pokud nebude možné uhradit platbu vývozcům, pak Francie uhradí tyto platby. Zádrhel? Spuštění tohoto mechanismu umožňuje Francii dostat zpět hlas ve výboru pro měnovou politiku v regionu, který může zvrátit celou rovnováhu sil a vyvolat jojo efekt.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se měnového rizika nebo potřebu plateb v africkém regionu nebo jinam, kontaktujte nás na tel. +420 558 080 075 nebo emailem na [email protected] 

 

SDÍLEJTE