Ebury vytváří historicky první region, zahrnující největší trhy střední a východní Evropy

  • Vrátit se zpět na blog
  • Blog
    Blog|Press
    Currency Updates
    In The News
  • Latest

10 July 2020

Autor
izabela

Ebury vnímá významný ekonomický a obchodní potenciál České republiky, Polska, Rumunska a Bulharska, a proto vytváří ve svých globálních strukturách region, který zahrnuje pobočky těchto zemí. Touto změnou vznikne prostor pro lepší využití schopností místních týmů Ebury, ale především ke zlepšení poskytovaných služeb firmám a podnikatelům ze zemí regionu díky silnému obchodnímu propojení.

V posledních letech země našeho regionu významně navýšily objem vzájemných obchodů. Dokládá to celková hodnota vývozu výrobků a služeb z Polska, České republiky, Rumunska a Bulharska, které v roce 2018 dosáhly hodnoty 667,6 miliard USD – tj. více než celková hodnota vývozu Španělska, Portugalska a Řecka. V případě dovozů to bylo celkem 665,8 miliard USD, což je více než např. v Itálii.
Vnitřní obchod mezi zeměmi našeho regionu se také vyvíjí velmi rychle. Například v roce 2018 Polsko vyvezlo zboží a služby v hodnotě 22,7 miliard USD do České republiky, Rumunska a Bulharska a dovoz z těchto zemí činil 15,2 miliardy USD. Klíčovým partnerem pro polské společnosti je Česká republika. Podle nejnovějších údajů v případě vývozu z Polska je Česká republika na 2.místě, a na 7. místě je, pokud se jedná o dovoz.
Podle názoru analytiků Ebury bude jedním z dopadů pandemie COVID-19 posílení regionálních obchodních vazeb, a to i ve střední a východní Evropě.

Usnadnění a příležitosti pro podnikatele

Vzájemný obchod mezi Českou republikou, Polskem, Bulharskem a Rumunskem (všechny tyto země mají svou vlastní měnu), pozitivní dopady pandemie na regionální obchodní vazby a velký počet mezinárodních obchodních společností působících v těchto zemích měl vliv na to, že se Ebury rozhodla vytvořit první region v historii fintechu. V rámci nové organizační struktury budou využity synergie mezi lokálními kancelářemi a posílena spolupráce mezi jednotlivými týmy.
„Vytvoření prvního regionu v naší historii je pro nás důležitým obchodním krokem, ale cílem tohoto řešení je především pomoc našim klientům při podnikání. Očekáváme, že mimo jiné v důsledku pandemie ještě častěji, než kdy jindy budou místní podnikatelé vyhledávat geograficky bližší obchodní partnery, včetně České republiky, Polska, Rumunska a Bulharska, kde máme také naše lokální kanceláře”, říká Juan Lobato, spoluzakladatel a jeden z manažerů globálních struktur Ebury.
Změna ve struktuře Ebury bude přínosem pro zákazníky z oblasti fintech, tj. hlavně pro malé a střední vývozce a dovozce. Jedním ze strategických směrů rozvoje bude podpora pro společnosti z České republiky, Polska, Rumunska a Bulharska, které mají dceřiné společnosti v ostatních výše uvedených zemích. V současné době Ebury zjistila existenci až 2 000 takových společností.

Nové rozdělení kompetencí

Generálním ředitelem Ebury pro střední a východní Evropu se stal Johan Gabriels. „Jsme rádi, že Johan tuto výzvu přijal, aby rozšířil a rozvíjel naši obchodní základnu a získal nové zákazníky ve středo a východoevropském regionu,“ říká Juan Lobato.
Johan Gabriels je zkušený manažer s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti řízení financí a obchodu v bankovnictví. V minulosti vykonával funkce mimo jiné jako Výkonný ředitel společnosti Moneycorp Romania, prezident správní rady RBS Bank pro Rumunsko a finanční ředitel pro Evropu ve společnosti Capital One.
„Jsem přesvědčen, že spojení sil a úzká spolupráce čtyř týmů v regionu nám poskytne jedinečnou konkurenční výhodu a těším se na spolupráci s lokálními týmy – včetně týmu v Česku. Našim klientům, podnikatelům nabízíme silnou podporu v regionu. Ostravský tým dobře zná potřeby svých zákazníků, a tak jim pomáhá efektivně rozvíjet své aktivity v České republice, Rumunsku a Bulharsku” komentuje Johan Gabriels.
Kancelář v každé zemi bude mít kromě generálního ředitele regionu také své vedení. O český a slovenský trh se postará Tomáš Kudla – specialista a manažer s dlouholetou praxí v mezinárodním obchodě a zkušenostmi, které získal v bankovní i nebankovní sféře. Od roku 2018 Tomáš v ostravské pobočce sestavil 10-ti členný tým a za tuto krátkou dobu Ebury získalo několik set klientů z České a Slovenské republiky.
“Jsem velmi rád, že se nám v listopadu 2018 povedlo otevřít pobočku této nadnárodní společnosti v Ostravě, a nyní toto historicky první spojení čtyř zemí v jeden region je pro nás velkou výzvou a vidíme obrovský potenciál v propojení zahraničního obchodu českých a slovenských klientů s polskými, bulharskými a rumunskými obchodními partnery”, říká Tomáš Kudla.

Nové služby, flexibilita zůstává

Ředitel Ebury pro střední a východní Evropu zdůrazňuje, že i přes změny v organizační struktuře si mohou klienti být jisti přístupem k nejnovějším finančním službám.
„Země střední a východní Evropy byly v minulém roce pro Ebury jedny z nejrychleji rostoucích. Polská pobočka je dokonce v našich globálních strukturách na 4. místě. Vytvoření regionu zdůrazňuje důvěru naší společnosti v budoucnost a její udržitelný ekonomický rozvoj ve střední a východní Evropě. Vzhledem k naší agilní podnikatelské kultuře zdůrazňuji, že budeme i nadále poskytovat našim klientům nejnovější finanční služby, bez ohledu na to, zda se jedná o britské, polské, francouzské, české nebo kanadské společnosti”, dodává Johan Gabriels.
Podnikání na mezinárodní úrovni mimo jiné pomůže podnikatelům nedávno zavedená služba – Ebury Instant. Za předpokladu, že obě strany jsou klienty Ebury, mohou být mezinárodní platby prováděny okamžitě 24 hodin denně, aniž by je omezovala lhůta pro provádění plateb (cut-off time).

SDÍLEJTE