Poslechněte si Ebury FX Talk kliknutím zde!

Oznámení o ochraně osobních údajů

Společnost Ebury Partners Belgium NV/SA (dále jako „my“, „naše společnost“) je odhodlána chránit a respektovat Vaše soukromí a osobní údaje.

V rámci naší běžné obchodní činnosti shromažďujeme určité osobní informace o našich klientech. Toto Oznámení o ochraně osobních údajů (dále „Oznámení o ochraně osobních údajů“ nebo jen „Oznámení“) stanoví základ, na kterém zpracováváme osobní údaje, které o Vás shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Prosíme přečtěte si pečlivě toto Oznámení, abyste porozuměli naším postupům při zpracování Vašich osobních údajů.

Návštěvou webových stránek www.ebury.cz, online.ebury.com nebo bos.eburypartners.com (dále jako “naše webové stránky”) přijímáte a souhlasíte s pravidly popsanými v tomto Oznámení.

Pro účely Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „nařízení GDPR“):

Správce osobních údajů

Ebury Partners Belgium NV/SA,

sídlo: Kunstlaan 52, 1000 Brusel, Belgie

telefonní číslo: +32 (0)2 891 03 42

e-mailová adresa: [email protected]

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ebury Partners UK Limited,

adresa: 100 Victoria Street, London, SW1E 5JL.

telefonní číslo: +44 (0) 20 7197 9900

e-mailová adresa: [email protected]

Pokud máte dotaz ohledně ochrany osobních údajů, můžete přímo kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.

Pomocí tohoto odkazu můžete vyplnit žádost/ stížnost týkající se Ochrany osobních údajů.

V souladu s nařízením GDPR máte právo podat stížnost k dozorovému orgánu. Pro účely našeho zpracování je dozorovým orgánem:

 

Dozorový orgán:

Data Protection Authority

adresa: Rue de la Presse 35, 1000 Brusel, Belgie

telefonní číslo: +32 (0)2 274 48 00

e-mailová adresa:  [email protected]

WEB: https://www.dataprotectionauthority.be

 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme v následujícím rozsahu:

Osobní údaje, které nám poskytujete.

 • Své osobní údaje nám můžete poskytnout vyplněním formulářů na našich webových stránkách nebo v rámci korespondence s námi prostřednictvím telefonních hovorů, e-mailových zpráv nebo jiných způsobů komunikace. Jedná se zpravidla o informace a osobní údaje, které nám poskytujete při provádění registrace na našich webových stránkách, při odběru našich služeb, při podání objednávky nebo při obchodování na našich webových stránkách nebo při ohlášení problému ohledně našich webových stránek. Informace, které nám poskytujete, mohou zahrnovat Vaše jméno a příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, informace o Vašich financích a úvěrech.
 • K poskytnutí služeb z naší strany bude v některých případech potřebné, abyste nám poskytli informace týkající se Vašich příjemců, společníků/akcionářů, správců a ředitelů. Tyto informace nám mohou být poskytnuty vyplněním formulářů na našich webových stránkách nebo v rámci korespondence s námi prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo jiného způsobu. Předtím, než nám tyto informace poskytnete, byste si měli zajistit souhlas příslušných subjektů. Informace, které nám poskytujete, mohou obsahovat jejich jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, informace o jejich financích a úvěrech.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme.

Při každé návštěvě našich webových stránek může automaticky docházet ke sběru následujících informací nebo osobních údajů:

 • technické informace zahrnující adresu internetového protokolu (IP) používaného k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše přihlašovací údaje, typ prohlížeče a jeho verze, nastavení časového pásma, typy plug-in prohlížečů a jejich verze, operační systém a platformu;
 • informace o Vaší návštěvě zahrnující úplnou jednotnou adresu zdroje (URL) včetně sekvence Vašich kliků na, přes nebo z našich webových stránek (včetně data a času); produkty, které jste si zobrazily nebo vyhledali; časy odezvy stránky, chyby stahování, délku návštěv určitých stránek, informace o interakcích na stránce (například posouvání, kliknutí a pohyb kurzoru myši) a metody, které se používají k prohlížení stránek a jakékoliv telefonní číslo, které bylo použito ke kontaktování naší zákaznické podpory.

Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů.

 • Vaše osobní údaje získáváme také v případech, když používáte jiné webové stránky, které provozujeme, nebo když využíváte jiné služby, které poskytujeme. Tyto údaje mohou být sdíleny interně a kombinovány s údaji shromážděnými na této webové stránce.

Také úzce spolupracujeme s třetími stranami (například s obchodními partnery, subdodavateli technických, platebních a doručovacích služeb, reklamními sítěmi, poskytovateli analytických služeb, poskytovateli služeb spočívajících ve vyhledávání informací, úvěrovými referenčními agenturami), přičemž Vaše osobní údaje nám mohou být předány od těchto třetích osob. V takovém případě zajistíme, že takový způsob zpracování osobních údajů bude v plném souladu s nařízením GDPR.

Soubory cookies

Zpracování souborů cookies provádíme na základě „konkludentního souhlasu“. Při první návštěvě našich webových stránek Vás budeme informovat o souborech cookies, které používáme, a upozorníme Vás, že pokračováním v procházení našich webových stránek konkludentně souhlasíte, abychom používali soubory cookies.

Cookie soubor je velmi malý textový soubor umístěný na Vašem počítači, který nám umožňuje Vás odlišit od jiných uživatelů našich webových stránek. Tyto soubory cookies nám pomáhají zajistit dobrý zážitek při procházení našich webových stránek. V rámci našich webových stránek používáme následující soubory cookies:

 • Absolutně nezbytné soubory cookies. Jedná se o soubory cookies, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Patří sem například soubory cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených částí našich webových stránek.
 • Analytické soubory cookies/výkonnostní soubory cookies. Umožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a vidět, jak návštěvníci se pohybují na našich webových stránkách, když je používají. Díky těmto souborům cookies můžeme zlepšit způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadněji vyhledali to, co zrovna hledají.
 • Funkční cookies. Tyto soubory cookies se používají k tomu, abychom Vás rozpoznali při návratu na naše webové stránky. To nám umožňuje přizpůsobit obsah našich webových stránek Vaším požadavkům tím, že si zapamatujeme

Vaše preference (například volbu jazyka nebo oblasti).

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb jako jsou služby analýzy webu) mohou také používat soubory cookies, nad nimiž však nemáme žádnou kontrolu. Tyto soubory cookies pravděpodobně představují analytické soubory cookies/výkonnostní soubory cookies nebo cílené soubory cookies.

Soubory cookies můžete zablokovat v nastavení svého internetového prohlížeče, přičemž Vám bude umožněno odmítnout používání všech souborů cookies nebo jen některých souborů cookies. Nicméně, pokud použijete nastavení prohlížeče k zablokování všech souborů cookies (včetně základních souborů cookies), nebudete mít přístup ke všem nebo některým částem našich webových stránek.

Jak používáme Vaše osobní údaje

Osobní údaje, které nám poskytujete. – Tyto osobní údaje použijeme k následujícím účelům:

 • ke splnění našich závazků vyplývajících z uzavřených smluv mezi Vámi a námi a k tomu, abychom Vám mohli poskytnout informace, produkty a služby, které od nás požadujete;
 • ke splnění našich závazků vyplývajících z uzavřených smluv mezi Vámi a námi a třetími stranami k tomu, abychom Vám mohli poskytnout služby
 • Vaše osobní údaje budou použity pouze za účelem zlepšení služeb vyplývajících z uzavřené smlouvy s Vámi; nebo
 • tam, kde existuje jasný oprávněný zájem, za účelem monitorování smluvního vztahu mezi námi a třetími stranami zapojenými do vztahu s Vámi.
 • abychom vám poskytli informace o dalších produktech a službách, které nabízíme;
 • pokud jste stávající zákazník – fyzická osoba, budeme Vás kontaktovat pouze s informacemi o zboží a službách podobných těm, které byly předmětem předchozího prodeje nebo vyjednávání o prodeji.
 • pokud jste nový zákazník – fyzická osoba, budeme vás kontaktovat pouze tehdy, pokud nám k tomu dáte souhlas. Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje používali k tomuto účelu, prosíme o zaškrtnutí příslušného políčka umístěného na formuláři, na kterém shromažďujeme Vaše osobní údaje.
 • pokud jste zákazník – právnická osoba, budeme Vás kontaktovat v případě, že zjistíme oprávněný zájem ve vztahu ke službám, které nabízíme, a Vašemu podnikání.
 • tento souhlas můžete kdykoliv odvolat pomocí odkazů uvedených v zápatí našich marketingových e-mailů nebo kontaktováním našeho pověřence pro ochranu osobních údajů.
 • k tomu, abychom Vás upozornili na změny našich služeb;
 • k tomu, abychom mohli reagovat na Vaše dotazy, které jste položili prostřednictvím našich webových stránek, telefonních hovorů, e-mailových zpráv nebo jinými způsoby;
 • ke splnění zákonných povinností, které nám byly uloženy coby správci osobních údajů nebo regulované subjektu podléhajícímu dohledu. To zahrnuje:
 • použití osobních údajů potřebných k plnění zákonných a regulačních povinností týkajících se boje proti praní špinavých peněz a financování terorismu;
 • odhalování, prevence a stíhání podvodů nebo krádeží, jakož i prevence zneužití nebo zakázaného použití našich služeb nebo jiné nezákonné nebo protiprávní činnosti.
 • monitorování a hlášení případů porušení dodržování předpisů.
 • to může dále zahrnovat použití Vašich osobních údajů k ověření Vaší identity včetně pomoci od třetích stran. Viz. odstavec Předávání osobních údajů.
 • pro ochranu životně důležitých zájmů Vaší osoby nebo jiných fyzických osob.
 • ke splnění úkolů vykonávaných ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední moci, která nám byla svěřena.

Osobní údaje, které o Vás shromažďujeme. – Tyto osobní údaje použijeme k následujícím účelům:

 • ke správě našich webových stránek a pro interní operace, včetně řešení problémů, analýzy dat, testování, výzkum, statistické a průzkumné účely;
 • ke zlepšení našich webových stránek, abychom zajistili, že obsah je prezentován co nejúčinnějším způsobem pro Vás a pro Váš počítač;
 • abychom Vám umožnili participovat na interaktivních funkcích našich služeb, pokud si tak vyberete;
 • jako součást našeho úsilí udržet naše stránky bezpečné a zabezpečené;
 • k měření a chápání účinnosti reklam, které Vám a ostatním prezentujeme, a k doručení relevantní reklamy Vaší osobě;

Osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů. – Tyto osobní údaje používáme k následujícím účelům:

Tyto osobní údaje můžeme zkombinovat s osobními údaji, které jste nám poskytli, nebo s osobními údaji, které o Vás shromažďujeme. Tyto osobní údaje, popř. zkombinované osobní údaje, můžeme použít pro výše uvedené účely (v závislosti na druhu osobních údajů, které obdržíme).

Předávání osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme sdílet se všemi členy naší skupiny, což znamená s našimi pobočkami, s našimi zastupitelskými kancelářemi, dceřinými společnostmi, ve smyslu ustanovení článku 1159 zákona o společnostech Spojeného království z roku 2006 (UK Companies Act 2006). Jakékoliv takové předávání osobních údajů bude prováděno v souladu s nařízením GDPR.

Bez Vašeho souhlasu nebudou nikdy Vaše osobní údaje předmětem prodeje třetím osobám. Vaše osobní údaje však můžeme poskytnout vybraným třetím osobám. Přitom jsme povinni dodržovat všechny aspekty nařízení GDPR. Zde je seznam kategorií subjektů, se kterými můžeme sdílet některé Vaše osobní údaje:

 • obchodní partneři, dodavatelé a subdodavatelé k plnění smluv uzavřených mezi námi a nimi nebo mezi námi a Vámi.
 • poskytovatelé analytických a vyhledávacích služeb, kteří nám pomáhají ve zlepšení a optimalizaci našich webových stránek.
 • úvěrové referenční agentury za účelem posouzení Vaší úvěruhodnosti, pokud je to podmínka k uzavření smlouvy s Vámi.
 • Capita Identity Solutions: https://www.securitywatchdog.org.uk/privacy-policy
 • Trulio:

https://www.trulioo.com/privacy

 

Vaše osobní údaje můžeme sdělit třetím stranám:

 • v případě, že prodáváme nebo kupujeme podnik nebo majetek, může dojít k předání Vašich osobních údajů potenciálním prodávajícím nebo kupujícím.
 • pokud společnost Ebury Partners Belgium NV/SA nebo veškerý její majetek je nabýván třetí osobou, budou osobní údaje zákazníků předány společně s převáděným majetkem.
 • pokud máme povinnost zveřejnit nebo sdílet Vaše osobní údaje, abychom splnili svou zákonnou povinnost nebo abychom prosadili a uplatnili naše Podmínky používání webových stránek nebo naše Obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky, nebo abychom ochránili práva, majetek nebo bezpečnost naší společnosti, naší skupiny společností, našich zákazníků a jiných osob. Výše uvedené zahrnuje výměnu informací a osobních údajů s ostatními společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

Kde shromažďujeme Vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje, které o Vás shromažďuje, mohou být předány nebo uloženy na místech nacházejících se mimo Evropský hospodářský prostor (dále jen „EHP“). Tyto osobní údaje mohou být také zpracovávány zaměstnanci, kteří působí mimo EHP, ale pracují pro naši společnost nebo pro některého z našich dodavatelů. Tito zaměstnanci mohou být mimo jiné pověřeni k vyřízení Vaší objednávky, ke zpracování Vašich platebních údajů a k poskytování podpůrných služeb. Pokud dojde k předání Vašich osobních údajů, bude takové předání vždy probíhat v plném souladu s nařízením GDPR.

Konkrétně můžeme Vaše údaje přenést do Velké Británie nebo USA.V případě přenosu údajů do Spojeného království se tak děje za podmínek přechodné dohody mezi Spojeným královstvím a EU, podporované použitím standardních smluvních doložek (SCC – Standard Contractual Clauses). V souvislosti s převody do USA to podporuje použití standardních smluvních doložek (SCC) a dalších návazných opatření.

Veškeré Vaše osobní údaje budou při zpracování podléhat ochraně na vysoké úrovni, ať už se bude jednat o zpracování prováděné naší společností, našimi dodavateli nebo námi pověřenými subjekty.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, budou uloženy tak, abychom nad nimi měli dohled. Všechny platební transakce budou zašifrovány. Pokud Vám přidělíme (nebo pokud jste si vybrali) heslo, které Vám umožňuje přístup do určitých částí našich webových stránek, jste povinni zachovat mlčenlivost o tomto heslu. Žádáme Vás, abyste své heslo nikomu nesdělovali.

Upozorňujeme, že přenos informací přes internet není vždy zcela bezpečný. Ačkoliv děláme vše pro ochranu Vašich osobních údajů, nemůžeme Vám zaručit, že přenos Vašich dat na naše webové stránky bude vždy plně zabezpečen; jakýkoliv přenos tak probíhá výlučně na Vaše vlastní nebezpečí. Nicméně po obdržení Vašich osobních údajů použijeme přísné postupy a bezpečnostní prvky, abychom co nejúčinněji zabránili neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům.

Pokud máte zvláštní obavy ohledně způsobu přenosu dat, vynaložíme veškerou snahu, abychom Vám poskytli alternativní metodu řešení.

Vaše práva

K uplatnění svých práv můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na e-mailové adrese [email protected] Při uplatnění Vašich práv Vám také vždy sdělíme, zda tady existuje zákonný důvod, na základě kterého máme povinnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje.

Coby subjekt údajů máte právo od nás požadovat sdělení informace, zda naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje. V rámci toho máte rovněž právo nám pokládat otázky ohledně toho, jak shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme Vaše osobní údaje.

Coby subjekt údajů máte dále právo na bezplatné získání informace o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme, zda jsou předávány do třetích zemí nebo mezinárodních organizací a zda existují související záruky.

Dále máte právo požadovat, abychom Vám poskytli veškeré osobní údaje, které o Vás uchováváme v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

V případě, že osobní údaje, které o Vás uchováváme, nejsou přesné nebo úplné, máte právo požadovat, abychom tyto informace opravili. Opravu pak zajistíme bez zbytečného odkladu.

Coby subjekt údajů máte dále právo požadovat, abychom vymazali veškeré Vaše osobní údaje, které o Vás zpracováváme, pokud další zpracování těchto osobních údajů již není nezbytné, resp. není založené na zákonném důvodu.

Pokud jste nám dříve poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. V takovém případě jsme povinni ukončit zpracování, které probíhalo na základě Vámi poskytnutého souhlasu. V neposlední řadě máte rovněž právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Externí webové stránky

Naše webové stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky nebo z webových stránek našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností. Pokud prostřednictvím těchto odkazů navštívíte dané webové stránky, upozorňujeme Vás, že tyto webové stránky mají vlastní zásady ochrany osobních údajů a že naše společnost nenese odpovědnost za zásady platné na těchto externích webových stránkách. Doporučujeme Vám, abyste se seznámili s jejich zásadami zpracování osobních údajů ještě předtím, než jim poskytnete své osobní údaje.

Doba uchování osobních údajů

Doba, po kterou uchováváme Vaše osobní údaje, závisí na zákonných dobách, kterými jsme vázáni z pozice regulované organizace podléhající dohledu. Po uplynutí takové doby budou Vaše osobní údaje bezpečně zlikvidovány, pokud tyto osobní údaje již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy, zahájení plnění smlouvy nebo pro uplatnění práv v rámci soudních řízení.

Změny v Oznámení o ochraně osobních údajů

Toto Oznámení bylo naposledy aktualizováno v září 2020. Veškeré změny, které v budoucnu provedeme v tomto Oznámení, budou zveřejněny na této stránce a pokud to bude nezbytné, budeme Vás rovněž informovat o provedených změnách e-mailovou zprávou. Doporučujeme pravidelnou návštěvu této stránky, abyste se včas dozvěděli, zda byly provedeny aktualizace nebo změny v Oznámení o ochraně osobních údajů.