Poslechněte si Ebury FX Talk kliknutím zde!

Oznámení o ochraně osobních údajů

 

 1. Úvod 

Společnost Ebury Partners Belgium NV/SA („my“, „nás“ nebo „naše“ v příslušných tvarech) se zavázala chránit a respektovat Vaše soukromí.

V rámci našeho běžného obchodního provozu shromažďujeme od svých klientů určité osobní údaje. Toto oznámení stanoví základ, na kterém zpracováváme takové osobní údaje, které shromažďujeme nebo které nám poskytnete. Přečtěte si prosím pečlivě toto oznámení, abyste porozuměli našim postupům týkajícím se Vašich osobních údajů.

Navštívením stránek www.ebury.cz, online.ebury.com nebo bos.eburypartners.com („naše stránky“) přijímáte postupy popsané v tomto oznámení a souhlasíte s nimi.

 

 1. Naše kontaktní údaje

Pro účely ochrany údajů, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) (dále jen „nařízení“):

 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů Správce údajů

 

Ebury Partners Belgium NV/SA, 

Kunstlaan 52, 1000

Brusel, Belgie

Telefon: +32 (0) 2 891 03 42

E-mail: [email protected]

Ebury Partners UK Limited, 100 Victoria Street, 

Londýn, SW1E 5JL. 

Telefon: +44 (0) 20 7197 9900

E-mail: [email protected]

 

S dotazy týkajícími se ochrany údajů se můžete obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů. 

Použijte tento odkaz k vyplnění žádosti/stížnosti týkající se ochrany osobních údajů.

 1. Jak podat stížnost

Máte právo podat stížnost u svého dozorového úřadu. Pro účely našeho zpracování je hlavním dozorovým úřadem:

Vedoucí dozorový úřad

Úřad pro ochranu osobních údajů (Data Protection Authority)
Rue de la Presse 35, 1000 Brusel

Telefon: +32 (0)2 274 48 00

E-mail: [email protected]

Webové stránky: https://www.dataprotectionauthority.be

 

 1. Typy osobních údajů, které shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím našich stránek nebo našich služeb.

Informace o sobě nám můžete poskytnout vyplněním formulářů na našich stránkách nebo tím, že s námi komunikujete telefonicky, e-mailem nebo jinak. Patří sem informace, které poskytnete, když se zaregistrujete k používání našich stránek, předplatíte si naše služby, zadáte objednávku nebo transakci na našich stránkách nebo nahlásíte problém s našimi stránkami.

Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat:

 • kontaktní údaje, jako je Vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo
 • identifikační údaje, jako jsou certifikované doklady totožnosti, doklad o adrese nebo obchodní dokumentace včetně Vašich osobních údajů
 • finanční a úvěrové informace

Můžete nám poskytnout informace týkající se příjemců, akcionářů, správců a ředitelů, abychom mohli poskytovat naše služby. Může to být prostřednictvím vyplnění formulářů na našich stránkách nebo prostřednictvím telefonické, e-mailové nebo jiné komunikace. Než nám takové informace poskytnete, musíte získat příslušný souhlas. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat jejich jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo, finanční a úvěrové informace.

Můžete nám poskytnout informace týkající se jiných účtů vedených u jiných finančních institucí, abychom mohli poskytovat naše služby. Může to být prostřednictvím vyplnění formulářů na našich stránkách nebo prostřednictvím telefonické, e-mailové nebo jiné komunikace. Než nám takové informace poskytnete, musíte získat příslušný souhlas. Informace, které nám poskytnete, mohou zahrnovat kód banky, zemi banky, typ účtu, název banky a číslo účtu.

Informace, které o Vás shromažďujeme, když používáte naše stránky

Při každé návštěvě našich stránek můžeme automaticky shromažďovat následující informace:

 • technické informace, včetně adresy internetového protokolu (IP) používané k připojení Vašeho počítače k internetu, Vaše přihlašovací údaje, typ a verze prohlížeče, nastavení časového pásma, typy a verze zásuvných modulů prohlížeče, operační systém a platforma;
 • informace o Vaší návštěvě, včetně úplných clickstreamových dat jednotného lokátoru zdroje (Uniform Resource Locators, URL) o návštěvách našich stránek, jejich prostřednictvím a z našich stránek (včetně data a času); produkty, které jste si prohlíželi nebo hledali; doby odezvy stránek, chyby při stahování, délka návštěv určitých stránek, informace o interakci se stránkami (jako je posouvání, kliknutí a přejetí myší) a metody používané k procházení stránky a telefonní číslo používané k volání na číslo našeho zákaznického servisu.

Informace, které získáváme z jiných zdrojů při poskytování našich služeb

 • Informace o Vás můžeme obdržet, pokud používáte jiné webové stránky, které provozujeme, nebo jiné služby, které poskytujeme. Tyto údaje mohou být sdíleny interně a kombinovány s údaji shromážděnými na těchto stránkách.
 • Úzce spolupracujeme také s třetími stranami (včetně například introducerů, obchodních partnerů, subdodavatelů technických, platebních a doručovacích služeb, reklamních sítí, poskytovatelů analytických služeb, poskytovatelů vyhledávacích informací, agentur pro úvěrové reference) a můžeme od nich obdržet informace o Vás.

Obdržíme-li informace, zajistíme, aby byly plně v souladu s nařízením. 

 1. Soubory cookie

Při zpracování souborů cookie dodržujeme základ „výslovného souhlasu“. Při první návštěvě našich stránek Vás budeme informovat o souborech cookie, které používáme, a budete mít možnost souhlasit s tím, abychom soubory cookie používali. Některé soubory cookie jsou nezbytně nutné pro provoz našich stránek. 

Soubor cookie je velmi malý textový soubor umístěný ve Vašem počítači, který nám umožňuje Vás odlišit od ostatních uživatelů našich stránek. Tyto soubory cookie nám pomáhají poskytovat Vám kvalitní zážitek při procházení našich stránek. Používáme následující soubory cookie:

 • Nezbytně nutné soubory cookie.Jedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich stránek. Zahrnují například soubory cookie, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených oblastí našich stránek.
 • Analytické/výkonnostní soubory cookie.Umožňují nám rozpoznat návštěvníky, spočítat je a zjistit, jak se pohybují po našich stránkách, když je používají. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým naše stránky fungují, například zajištěním toho, že uživatelé snadno najdou to, co hledají.
 • Funkční soubory cookie.Ty jsou používány k tomu, abychom Vás rozpoznali, když se vrátíte na naše stránky. Umožňuje nám to personalizovat náš obsah pro Vás tím, že si zapamatují Vaše preference (například volbu jazyka nebo regionu).

Vezměte prosím na vědomí, že třetí strany (včetně například reklamních sítí a poskytovatelů externích služeb, jako jsou služby analýzy webového provozu) mohou rovněž používat soubory cookie, nad nimiž nemáme žádnou kontrolu. Tyto soubory cookie budou pravděpodobně analytické/výkonnostní soubory cookie nebo soubory cookie k cílení reklamy.

Soubory cookie můžete zablokovat aktivací nastavení ve svém prohlížeči, což Vám umožní odmítnout nastavení všech nebo některých souborů cookie. Pokud však použijete nastavení prohlížeče k zablokování všech souborů cookie (včetně základních souborů cookie), možná nebudete mít přístup ke všem našim stránkám nebo jejich částem.

 1. Jak používáme Vaše údaje

Informace, které nám poskytnete.Tyto informace budeme používat v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů:

 • k plnění našich povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi Vámi a námi a k poskytování informací, produktů a služeb, které od nás požadujete;
 • k plnění našich povinností vyplývajících ze smluv uzavřených mezi námi a třetími stranami týkajících se služeb, které Vám poskytujeme;
 • Vaše údaje budou použity pouze za těchto okolností při plnění smlouvy s Vámi; 
 • zda existuje definovaný oprávněný zájem pro účely monitorování smluvního vztahu mezi námi a třetími stranami zapojenými do Vašeho vztahu; a
 • když je zpracování v oprávněných zájmech společnosti Ebury nebo některé jiné strany a tyto zájmy nejsou převáženy Vašimi zájmy nebo právy na ochranu Vašich osobních údajů. To může zahrnovat zpracování Vašich údajů pro (i) identifikaci nebo prevenci podezřelých nebo vysoce rizikových transakcí nebo podvodné činnosti, interní výzkum a analytická hodnocení, (ii) pro účely komunikace s Vámi a (iii) informování Vás o nových produktech a službách, které nabízíme, nebo propagaci nových produktů a služeb jiných stran, o nichž si myslíme, že by Vás mohly zajímat. Než Vaše osobní údaje zpracujeme, abychom mohli sledovat naše oprávněné zájmy pro účely uvedené v těchto zásadách, určíme, zda je takové zpracování nezbytné, a pečlivě zvážíme dopad našich činností zpracování na Vaše základní práva a svobody. Po pečlivém zvážení jsme zjistili, že takové zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy a že zpracování, které provádíme, nemá nepříznivý dopad na tato práva a svobody.
 • k poskytování informací o dalších produktech a službách, které nabízíme;
 • pokud jste stávajícím soukromým zákazníkem, budeme Vás kontaktovat pouze s informacemi o zboží a službách podobných těm, které byly předmětem předchozího prodeje nebo vyjednávání o prodeji. 
 • pokud jste novým soukromým zákazníkem, budeme Vás kontaktovat pouze v případě, že s tím budete souhlasit. Pokud nechcete, abychom Vaše údaje používali tímto způsobem, zaškrtněte prosím příslušné políčko na formuláři, ve kterém Vaše údaje shromažďujeme. 
 • pokud jste firemním/obchodním zákazníkem, budeme Vás kontaktovat, pokud jsme identifikovali oprávněný zájem týkající se služeb, které nabízíme, a Vašeho podnikání.
 • Tento souhlas můžete kdykoli odvolat pomocí odkazů uvedených v dolní části marketingových e-mailů od nás nebo kontaktováním našeho DPO.
 • k informování Vás o změnách našich služeb;
 • k reakci na dotaz, který jste zadali prostřednictvím našich stránek, telefonicky, e-mailem nebo jinak.
 • k dodržení zákonných povinností, které se na nás jako na správce údajů a regulovaný podnik vztahují. To zahrnuje:
 • používání osobních údajů potřebných k dodržení zákonných a regulačních povinností souvisejících s praním špinavých peněz a financováním terorismu;
 • odhalování, předcházení a stíhání podvodů nebo krádeží, jakož i předcházení nezákonnému nebo zakázanému používání našich služeb nebo jiné nezákonné nebo protiprávní činnosti.
 • sledování a hlášení problémů s dodržováním předpisů.
 • To může dále zahrnovat použití Vašich osobních údajů k potvrzení a ověření Vaší totožnosti a využití třetích stran, které nám s tím pomohou. Viz informace, které o Vás zpřístupňujeme.
 • pokud je to nutné k ochraně Vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.
 • při plnění úkolů ve veřejném zájmu nebo při výkonu úřední pravomoci nám svěřené.

Informace, které získáváme z jiných zdrojů. Tyto informace použijeme následovně:

Tyto informace můžeme kombinovat s informacemi, které nám poskytnete, a informacemi, které o Vás shromažďujeme. Tyto informace a kombinované informace můžeme použít pro výše uvedené účely (v závislosti na typech informací, které obdržíme).

Informace, které o Vás zpřístupňujeme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s kterýmkoli členem naší skupiny, což znamená naše pobočky, naše zastoupení, naše dceřiné společnosti, naši konečnou holdingovou společnost a její dceřiné společnosti, jak je definováno v zákoně o obchodních korporacích České republikyz roku 2012. Takové sdílení bude provedeno v plném souladu s nařízením.

Vaše osobní údaje nikdy neprodáme bez Vašeho souhlasu. Vaše údaje můžeme sdílet s vybranými třetími stranami; pokud je to nezbytné, jsme povinni dodržovat všechny aspekty nařízení. Níže jsou uvedeny typy organizací, se kterými můžeme sdílet některé Vaše osobní údaje:

 • Obchodní partneři, dodavatelé a subdodavatelé za účelem plnění smlouvy, kterou s nimi nebo s Vámi uzavřeme.
 • Poskytovatelé analytických a vyhledávacích modulů, kteří nám pomáhají při zlepšování a optimalizaci našich stránek.
 • Úvěrové referenční agentury pro účely hodnocení Vašeho úvěrového skóre, pokud je to podmínka uzavření smlouvy s Vámi.
  • Totožnost úvěrových referenčních agentur a způsoby, jakými používají a sdílejí osobní údaje, jsou podrobněji vysvětleny na stránkách https://www.experian.co.uk/crain

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit třetím stranám:

 • V případě, že prodáváme nebo kupujeme podnik nebo aktiva, můžeme Vaše osobní údaje zpřístupnit potenciálnímu prodejci nebo kupci takového podniku nebo aktiv.
 • Pokud společnost Ebury Partners Belgium NV/SA nebo v podstatě veškerý její majetek získá třetí strana, budou v takovém případě jedním z převedených aktiv osobní údaje, které má k dispozici o svých zákaznících.
 • Máme-li povinnost zpřístupnit nebo sdílet Vaše osobní údaje, abychom splnili zákonnou povinnost nebo abychom mohli vymáhat nebo uplatňovat naše podmínky používání nebo obchodní podmínky a jiné smlouvy; nebo abychom chránili práva, majetek nebo bezpečnost nás, společností naší skupiny, zákazníků nebo jiných osob. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.
 1. Kde Vaše osobní údaje uchováváme

Údaje, které od Vás shromažďujeme, mohou být předávány a ukládány do míst mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou být také zpracovávány zaměstnanci působícími mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo jednoho z našich dodavatelů. Takový personál může být mimo jiné zapojen do plnění Vaší objednávky, zpracování Vašich platebních údajů a poskytování služeb podpory. Jsou-li tato předávání nutná, budou prováděna v plném souladu s nařízením. 

Vaše údaje můžeme konkrétně předávat do Velké Británie nebo USA.

Jsou-li údaje předávány do jiné jurisdikce, činí se tak podle příslušných zákonů o ochraně osobních údajů, což je podpořeno používáním standardních smluvních doložek pro interní předávání společnosti Ebury. Pokud jde o předávání do USA, můžeme osobní údaje předávat za použití standardních smluvních doložek a dalších opatření, jak je požadováno.

Všechny Vaše osobní údaje budou chráněny na vysoké úrovni bez ohledu na to, kde jsou zpracovávány a zda je uchováváme my, naši smluvní partneři nebo zástupci.

Všechny informace, které nám poskytnete, jsou uloženy pod naší správou. Všechny platební transakce budou šifrovány. Pokud jsme Vám poskytli (nebo jste si vybrali) heslo, které Vám umožňuje přístup k určitým částem našich stránek, jste odpovědní za zachování důvěrnosti tohoto hesla. Žádáme Vás, abyste heslo nikomu nesdělovali.

Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není zcela bezpečný. Přestože se budeme snažit chránit Vaše osobní údaje, nemůžeme zaručit bezpečnost Vašich údajů přenášených na naše stránky; přenos je na Vaše vlastní riziko. Jakmile obdržíme Vaše údaje, použijeme přísné postupy a zabezpečovací funkce, abychom se pokusili zabránit neoprávněnému přístupu.

Budete-li mít konkrétní obavy ohledně metody přenosu údajů, podnikneme přiměřené kroky k poskytnutí alternativní metody.

 1. Vaše práva

Chcete-li uplatnit svá práva, můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese [email protected]. Při uplatňování Vašich práv Vás vždy budeme informovat o zákonném důvodu, který může vyžadovat, abychom pokračovali ve zpracování Vašich údajů.

Máte právo požadovat od nás informace o tom, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a klást otázky o tom, jak tyto údaje shromažďujeme, ukládáme a zpracováváme. 

Máte právo na přístup k bezplatným informacím o osobních údajích, které o Vás uchováváme, ať už jsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci, a souvisejících bezpečnostních opatřeních.

Máte právo obdržet veškeré osobní údaje, které o Vás uchováváme, v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Pokud informace, které uchováváme, nejsou přesné nebo jsou neúplné, máte právo požadovat, abychom tyto informace opravili, a my tak učiníme bez zbytečného odkladu.

Máte právo požadovat, abychom smazali veškeré údaje, které o Vás zpracováváme, pokud zpracování již není nutné.

Pokud jste již dříve poskytli souhlas s naším zpracováním Vašich údajů, máte právo tento souhlas odvolat a my musíme Vaše údaje, kterých se tento souhlas týká, přestat zpracovávat. Máte také právo vznést námitku proti našemu zpracování Vašich údajů.

 1. Externí webové stránky

Naše stránky mohou čas od času obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerentů a přidružených společností a z takových stránek. Kliknete-li na odkaz na některou z těchto webových stránek, vezměte prosím na vědomí, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů a že za tyto zásady nepřijímáme odpovědnost. Před odesláním osobních údajů na tyto webové stránky si prosím přečtěte tyto zásady.

 1. Uchovávání Vašich údajů

Období, po které budeme Vaše údaje uchovávat, závisí na zákonných lhůtách uchovávání. Jako regulovaná organizace jsme povinni je dodržovat. Po uplynutí této lhůty budou osobní údaje bezpečně vymazány, pokud již nebudou potřebné pro plnění smlouvy, zahájení smlouvy nebo v souvislosti s jiným soudním řízením. 

 1. Změny v našem oznámení o ochraně osobních údajů

Toto oznámení bylo naposledy aktualizováno 29. března 2022. Veškeré změny, které v budoucnu provedeme v našem oznámení o ochraně osobních údajů, budou zveřejněny na této stránce a případně Vám budou oznámeny e-mailem. Často se sem prosím vracejte, abyste zaznamenali aktualizace nebo změny našeho oznámení o ochraně osobních údajů.